Σχετικά με το Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020"

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, φέρνοντας κοντά τους διάφορους φορείς της διασυνοριακής περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της περιοχής και να μετεξελιχθεί σε κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της αρμονικής, ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής, με παράλληλη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών εδαφικών ανισοτήτων που έχουν προκύψει σε Νομούς και Περιφέρειες που υστερούν, και στην επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής τους αναδιάρθρωσης.
Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 logo

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy