Καλωσήλθατε στις Ιστοσελίδες του

"The Healthy Municipality"

Project
 

 

"Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στον επίσημο ιστότοπο του έργου "The Healthy Municipality"Ένα έργο σχεδιασμένο να βελτιώσει τις υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές, εισάγοντας πολιτικές πρόληψης σε επίπεδο Δήμου.

    ΕΤΑΙΡΟΙ

    ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτες
Interreg Logo
Greek, EU and Bulgarian Flags
Το έργο "The Healthy Municipality" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.
Greek, EU and Bulgarian Flags

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy