Σύνδεσμοι

01

ΑΝΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
02

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Ερευνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
5

Transcoop

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
6

RHI - Haskovo

Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας - Χάσκοβο
7

ARM

Σύνδεσμος Δήμων Ροδόπης
09

Interreg

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
10

Interreg GR - BG

Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”
12

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση
13

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Περιφερειακή πολιτική

Ιστοσελίδα σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy