За програмата

Програма за сътрудничество „INTERREG V-A“ Гърция-България 2014-2020 “

Програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция - България 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейския съюз в рамките на Европейския фонд за регионално развитие.


Програмата цели да насърчи трансграничното сътрудничество, да обедини различните участници в трансграничния регион за да се подобри развитието на региона и да се превърне в център за устойчиво развитие.


Програмата цели да насърчи хармоничното, балансираното и устойчивото развитие на трансграничния регион, като същевременно намали икономическите и социалните териториални различия, възникнали в изоставащите общини и области, и да ускори тяхното икономическо и социално преструктуриране.

 

Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 logo

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy