Εταίροι

ANRO SA Logo

Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΕΑΔ

H Αναπτυξιακή Ροδόπης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΡΟ) ΑΕ και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΑΝΡΟ.
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης Δημιουργεί Στηρίζει Συντονίζει Υλοποιεί και Διαχειρίζεται  τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.
 
Aristotle University of Thessaloniki - Special Account for Research Funds - Department of Economics Logo

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Ερευνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Στο Α.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περίπου 72.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 62.000 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10.000 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, ενταγμένο στην Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του ΑΠΘ από άποψη αριθμού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν στελεχώσει το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα, την Ανώτατη Παιδεία αλλά και το χώρο της Πολιτικής. Το Τμήμα προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και την εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε πολλά προγράμματα διμερούς συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Municipality of Arriana

Δήμος Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έδρα του Δήμου είναι η Φιλλύρα. Ο Δήμος διατηρεί μια φυσιογνωμία αναλλοίωτη στον χρόνο με φυσικό κάλλος και καταπράσινα τοπία γεμάτα βλάστηση. Καλύπτει σε έκταση το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου της Π.Ε. Ροδόπης. Περιλαμβάνει τόσο πεδινές εκτάσεις (στα Κεντρικά και Νότια, Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) Αρριανών και Φιλλύρας) όσο και ορεινές (στα Βόρεια και στα Ανατολικά, Δ.Ε. Οργάνης και Κέχρου).
Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 16.577 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι γεγονός που καθιστά τον Δήμο έναν χώρο με ιδιόμορφα πολιτιστικά στοιχεία.
Οι περισσότερες δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Ο Δήμος σχεδιάζει πολλές πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ανάπτυξη της περιοχής, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, συμμετέχει σε πολλά αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Municipality of Iasmos

Δήμος Ιασμού

Ο Δήμος Ιάσμου βρίσκεται επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ροδόπης,  στο Δυτικό τμήμα της, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έδρα του Δήμου είναι ο Ίασμος. Η περιοχή καλύπτεται κατά τα 3/5 από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και κατά τα 2/5 από πεδινές. Μέρος του Δήμου Ιάσμου ανήκει στον βορειοδυτικό όγκο της Ροδόπης που  από μεγάλα υψόμετρα και πυκνή βλάστηση. Το ψηλότερο βουνό είναι το όρος Παπίκιο. Η περιοχή διασχίζεται από τον χείμαρρο Κομψάτο, ενώ σημαντικό τμήμα του Δήμου καλύπτεται από τη λίμνη Βιστωνίδα. Το περιβάλλον είναι πλούσιο όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα με σπάνια είδη φυτών.
Ο  πληθυσμός του Δήμου είναι 13.810 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Στον Δήμο συνυπάρχουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι με σημαντική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. 
Ο Δήμος σχεδιάζει και υλοποιεί πολλά προγράμματα για την ανάπτυξη της περιοχής, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Agency for Transnational Training and Development - Transcoop

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - Transcoop

Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1994 στην Αθήνα, από Έλληνες και Γερμανούς εταίρους, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης επιτυχημένης συνεργασίας τους στο πλαίσιο των διμερών (Ελλάδας - Γερμανίας) πρωτοβουλιών στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Σκοπός για την ίδρυση του TRANSCOOP ήταν η αξιοποίηση των ευκαιριών που απέρρεαν από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ως μοχλό για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας σε λιγότερο ευνοημένες ευρωπαϊκές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, το πεδίο εφαρμογής της TRANSOOP ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών - μελών και των περιφερειών, με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, την διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών, την υποστήριξη κοινών προγραμμάτων, σε διακρατικό και εθνικό επίπεδο.

Μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Αθήνα, η TRANSCOOP μεταφέρθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Η TRANSCOOP εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και στη διαχείριση έργων με ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.

Το αντικείμενο της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης αφορά τον σχεδιασμό προγραμμάτων και έργων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με αυτές, όπως π.χ. εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός πολιτικών, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, προετοιμασία δράσεων δημοσιότητας, ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ.

Regional Health Inspectorate

Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας - Χάσκοβο

Η Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας, ως διοικητική δομή του Υπουργείου Υγείας στη Βουλγαρία, εφαρμόζει την κρατική πολιτική για τη δημόσια υγεία και τον κρατικό υγειονομικό έλεγχο στην επικράτεια 11 δήμων στην περιοχή του Χάσκοβο. Εφαρμόζει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1) κρατικό υγειονομικό έλεγχο, 2) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων καταχώρισης και υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα ιατρικά ιδρύματα και τα γραφεία υγείας · 3) τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εποπτεία των ιατρικών δραστηριοτήτων 4) προαγωγή της υγείας και ολοκληρωμένη πρόληψη των ασθενειών · 5) συλλογή, καταχώριση, επεξεργασία, αποθήκευση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών για την υγεία και για τις ανάγκες του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης · 6) εισαγωγή τεχνολογιών πληροφόρησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης · 7) εργαστηριακός έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων, ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία των πολιτών · 8) ανάλυση, αξιολόγηση και προβλέψεις των υγειονομικών - δημογραφικών διαδικασιών · 9) εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές · 10) ανάπτυξη, εφαρμογή και συντονισμός περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων και σχεδίων στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας · 11) σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή καταστροφών · 12) μεθοδολογική, συμβουλευτική και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας · 13) παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος του θορύβου σε αστικά εδάφη και δημόσια κτίρια, ρύπων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Το ίδρυμα συνεργάζεται στενά με την περιφερειακή διοίκηση της περιοχής του Χάσκοβο και τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Βρίσκεται σε 7 κτίρια, όσον αφορά τους διάφορους τομείς παρέμβασης. Ο οργανισμός διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για τις δραστηριότητές του.

Το ίδρυμα έχει υλοποιήσει διάφορα έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ και των εθνικών προγραμμάτων.

Association of Rhodope Municipalities

Σύνδεσμος Δήμων Ροδόπης (ΣΔΡ)

Ο Σύνδεσμος Δήμων Ροδόπης (ΣΔΡ) ιδρύθηκε το 1992 και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημοσίου συμφέροντος, αποτελούμενος από 19 δήμους, που βρίσκονται σε 4 διοικητικές περιοχές της Βουλγαρίας: Σμόλιαν, Καρδάλι, Φιλιππούπολη, Παζαρτζίκ. Ο συνολικός πληθυσμός που κατοικεί στους 19 δήμους, είναι 341 963 κάτοικοι (2014), δηλαδή περίπου το 5% του πληθυσμού της Βουλγαρίας.
Ο ΣΔΡ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και την υποστήριξη των μελών της για τη διασυνοριακή συνεργασία. Επιπλέον, ο ΣΔΡ συνεργάζεται με άλλες παρόμοιες οργανώσεις και υποστηρίζει τους δήμους που συμμετέχουν στη δημιουργία συνεργασιών με οργανισμούς άλλων χωρών.
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο του ΣΔΡ. Μέλη του ΓΣ είναι οι δήμαρχοι των δήμων  και οι εκπρόσωποι που έχουν επιλεγεί από το αντίστοιχο δημοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ARM είναι όλοι δήμαρχοι των δήμων (μέλη του ARM).
Με την πάροδο των χρόνων ο ΣΔΡ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων μέσω του συντονισμού των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το EVROS-SMOLYAN ROAD OF CULTURE, το GREEN TWINNING, ο σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ροδόπη και το Αιγαίο. Επιπλέον, ο ΣδΡ εργάζεται επί του παρόντος σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα INTELLIGENT ENERGY EUROPE, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Σύνδεσμος Δήμων Ροδόπης διατηρεί εμπειρία στην παραγωγή διαφημιστικού υλικού, στην οργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή δημάρχων, ειδικών, δημοτικών συμβούλων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και άλλων ενδιαφερομένων.
 
Municipality of Krumovgrand

Δήμος Krumovgrad

Ο Δήμος Kroumovgrad βρίσκεται στην περιοχή Kardzhali, στη Νότια Κεντρική Βουλγαρία, στην Ανατολική Ροδόπη, στις όχθες του ποταμού Krumovitsa. Διοικητικό κέντρο του Δήμου είναι η πόλη Kroumovgrad.

Ο Δήμος έχει τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική ανάπτυξη στην περιοχή.

Το συνολικό προσωπικό της διοίκησης του Δήμου Krumovgrad  ανέρχεται στα 170 άτομα.

Ως δημόσια αρχή ο Δήμος Krumovgrad πραγματοποιεί ενεργά μέτρα στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης της περιοχής του.

Ο Δήμος διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση και διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων. Διαθέτει επίσης ικανό προσωπικό με πείρα στη διαχείριση έργων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με επιτυχία υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα: «Το Green Center-Nature για μας και εμείς για τη φύση», όπου ο Δήμος Krumovgrad ήταν ο συντονιστής εταίρος. ο Δήμος Krumovgrad ήταν επίσης εταίρος στα ακόλουθα έργα: "EASY TRIP" και "Κοινές στρατηγικές αναφοράς για αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών - AGRO_LES”

Municipality of Momchilgrad

Δήμος Momchilgrad

Ο δήμος Momchilgrad βρίσκεται στο Kardjali, στο νοτιο-κεντρικό τμήμα της Βουλγαρίας και έχει τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική ανάπτυξη της περιοχής. Στο Δήμο του Momchilgrad εργάζονται 70 εργαζόμενοι.
Ο δήμος Momchilgrad διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων. Επίσης, τα στελέχη του διαθέτουν μεγάλη εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα. Ορισμένα μάλιστα είναι συντονίστηκαν από το Δήμο, όπως τα παρακάτω : 1. Έργο "Tatul - Orpheus 'sanctuary", χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα PHARE. 2. "Βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κέντρο ημερησίως για παιδιά με αναπηρία)", που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα PHARE - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Βουλγαρία - Τουρκία 2004. 3. «Κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο χωριό Progres ως παράγοντα σταθερής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PHARE - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Βουλγαρία - Ελλάδα 2005. 4. «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του νοσοκομείου «Dr. S.Rostovtzev – Momchilgrad», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Trust Eco Fund. Ο Δήμος έχει συμμετάσχει επίσης ως εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα.

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy