Περιοχή του Έργου

Η Περιοχή του Έργου

Image
Η Περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 4 Δήμους. Δύο στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία.

Οι Συμμετέχοντες Δήμοι είναι οι εξής:
  • Δήμος Αρριανών (Gr)
  • Δήμος Ιασμού (Gr)
  • Δήμος του Krumovgrand (Bg)
  • Δήμος του Momchilgrad (Bg)
με συνολικό πληθυσμό 64.473 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy